Ellevio AB


Sammanfattning

Ellevio AB, grundat 1892, är ett ledande svenskt elnätsföretag med 968 000 kunder. Ägs av pensionsfonder, fokuserar på elnätsdrift och investerar i vädersäkring.

Bokslut och nyckeltal

Om du vill se bolagets senaste bokslut med mera så rekommenderar vi att du besöker Bolagsverket.


Om företaget Ellevio AB

Ellevio AB är ett svenskt elnätsföretag med huvudkontor i Stockholm. Företaget har en lång historia som började 1892 med bildandet av Stockholms elektricitetsverk, som ursprungligen distribuerade el till ungefär 1 000 lampor i staden. Över tid genomgick företaget flera namnbyten och förvandlades till Ellevio 2015, efter att ha knoppats av från Fortum. Ellevio är idag en stor aktör på den svenska elmarknaden med 968 000 kunder (2021) i områden som Dalarna, Värmland, Västkusten, Skaraborg-Närke, Gävleborgs län och Stockholm​​.

Företagets huvudsakliga verksamhet är elnätsdrift, där de stod för cirka 97% av Ellevios nettoomsättning under 2021. Ellevio dominerar, tillsammans med EON och Vattenfall, den svenska elnätsmarknaden och distribuerar el till mer än hälften av Sveriges elkunder. De äger och driver både lokala och regionala nät och har gjort betydande investeringar för att vädersäkra sina ledningar. 2021 inledde Ellevio även ett nytt verksamhetsområde under namnet Ellevio Energilösningar, fokuserat på investeringar och tjänster relaterade till elförsörjning som inte direkt involverar elnät​​.

Ellevio har fått kritik för prisökningar på elnätsavgifter. Sveriges Television rapporterade 2015 att en tredjedel av Ellevios intäkter var ren vinst och ställde frågor kring varför företaget höjde priserna trots goda marginaler. Kritiken besvarades med att investeringsbehoven var stora och att prisökningarna var inom regleringsramarna​​.

Företaget ägs av flera pensionsfonder: Omers Infrastructure (50%), Tredje AP-fonden (20%), Folksam (17,5%) och AMF (12,5%)​​. Ellevios huvudkontor är beläget på Valhallavägen i Stockholm, i en fastighet som ursprungligen byggdes för Konstfackskolan och som har en kulturminnesskyddad exteriör​​.

Ellevio är också engagerat i samhälls- och miljöfrågor. 2020 grundade de, tillsammans med elbolaget GodEl, innovationstävlingen Startup 4 Climate, som belönar nystartade svenska företag som bidrar till att motverka klimatförändringar. 2021 utsågs Ellevio av analysföretaget Nyckeltalsinstitutet till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och tilldelades organisationen Håll Nollans arbetsmiljöpris​​.