Atlas Copco


Sammanfattning

Atlas Copco, grundat 1873, är en global ledare inom industriverktyg och utrustning, känd för innovation och hållbarhet.

Bokslut och nyckeltal

Om du vill se bolagets senaste bokslut med mera så rekommenderar vi att du besöker Bolagsverket.


Om företaget Atlas Copco

Atlas Copco är ett framstående svenskt företag, grundat 1873, som har etablerat sig som en global ledare inom tillverkning och försäljning av industriverktyg, luftkompressorer, gruv- och anläggningsutrustning samt relaterade tjänster. Med sitt huvudkontor i Nacka, Sverige, utgör Atlas Copco en integrerad del av den svenska industriella framgången och har en betydande närvaro i över 180 länder.

Företagets historia är en berättelse om innovation, expansion och anpassningsförmåga. Från att ha börjat som ett litet företag som specialiserade sig på järnvägsutrustning, har Atlas Copco utvecklats till att bli en världsledande aktör inom sina verksamhetsområden. Denna tillväxt har varit drivet av en kontinuerlig strävan efter innovation och teknisk excellens, vilket har resulterat i många banbrytande produkter och lösningar.

Atlas Copco har genom åren varit framstående inom forskning och utveckling, vilket har lett till skapandet av produkter som är kända för sin effektivitet, hållbarhet och prestanda. Företagets portfölj inkluderar allt från små handhållna verktyg till stora gruvutrustningar, vilket speglar dess förmåga att anpassa sig till en mängd olika industriella behov.

Ett kännetecken för Atlas Copco är dess åtagande för hållbarhet. Företaget lägger stor vikt vid att minska miljöpåverkan från dess produkter och operationer. Detta återspeglas i deras investeringar i forskning och utveckling för att skapa energieffektiva och miljövänliga lösningar. Dessutom har Atlas Copco implementerat flera initiativ för att främja ansvarsfullt företagande och socialt ansvar.

Globalt har Atlas Copco etablerat ett starkt nätverk av försäljning och service, vilket gör att de kan erbjuda support och teknisk expertis till sina kunder överallt. Detta globala fotavtryck möjliggör också en effektiv distribution av produkter och tjänster till olika marknader, samtidigt som det upprätthåller höga standarder för kvalitet och kundservice.

Atlas Copco har också varit aktiv inom företagsförvärv, vilket har spelat en viktig roll i dess expansion. Genom att förvärva företag som kompletterar dess produktportfölj och marknadsposition, har Atlas Copco kunnat diversifiera sin verksamhet och stärka sin position på globala marknader.

Framtiden ser ljus ut för Atlas Copco, med kontinuerliga investeringar i teknik och innovation samt en stark efterfrågan på dess högkvalitativa produkter och tjänster. Företagets långsiktiga strategi, fokuserad på hållbar tillväxt och kundnöjdhet, placerar det väl för att fortsätta vara en ledande aktör inom sin bransch.

Sammantaget representerar Atlas Copco inte bara en framgångssaga inom svensk industri, utan även en global förebild inom innovation, hållbarhet och kvalitet. Dess bidrag till den industriella utvecklingen och dess engagemang för hållbarhet gör det till ett föredöme inom global industri.