Scania


Sammanfattning

Scania, baserat i Södertälje, Sverige, är en världsledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industriella motorer, känd för innovation och hållbarhet.

Bokslut och nyckeltal

Om du vill se bolagets senaste bokslut med mera så rekommenderar vi att du besöker Bolagsverket.


Om företaget Scania

Scania är en världskänd tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industriella och marina motorer, baserat i Södertälje, Sverige. Scania, ursprungligen grundat 1891 som Vabis, men blev Scania-Vabis efter en fusion 1911. Det skulle inte bli förrän 1968, efter en annan stor omorganisation, som företaget blev det nuvarande Scania AB.

Scania är synonymt med innovation, hållbarhet och hög kvalitet. Företaget arbetar kontinuerligt med att utveckla avancerade teknologier som syftar till att förbättra bränsleeffektiviteten, säkerheten och komforten för deras fordon. Genom åren har Scania fört samman teknisk expertis och industriell skicklighet för att skapa framstående produkter.

Scanias produkter är kända för sin hållbarhet och pålitlighet. Varje lastbil, buss och motor är byggd för att hålla under de mest krävande förhållanden, vilket gör dem till ett föredraget val för företag runt om i världen. Dessutom har Scania visat sin förmåga att anpassa sina fordon efter kundens specifika behov, en egenskap som har hjälpt till att cementera företagets position på marknaden.

En viktig del av Scanias verksamhet är dess strävan efter hållbarhet. Företaget är fast beslutet att minska sin miljöpåverkan genom att utveckla fordon och motorer som är mer bränsleeffektiva och utsläppssnåla. Scania har investerat betydligt i forskning och utveckling av alternativa drivmedel, elektrifiering och autonom teknik. Detta har resulterat i en rad innovativa lösningar, såsom gasdrivna lastbilar och hybridbussar, som alla syftar till att möta de växande kraven på hållbara transporter.

Det är också värt att nämna att Scania har ett starkt engagemang för sina anställda och samhället. Företaget har en djupgående policy för företagsansvar, vilket innebär att det ständigt strävar efter att skapa en positiv inverkan på samhällen runt om i världen. Scania erbjuder sina anställda möjligheter att utvecklas både professionellt och personligen, och arbetar aktivt för att främja jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen.

Scania står i spetsen för den globala lastbilindustrin tack vare dess kompromisslösa strävan efter kvalitet, innovation och hållbarhet. Företaget förblir troget sina svenska rötter, samtidigt som det strävar efter att möta de globala transportbehoven och utmaningarna i det 21:a århundradet. Med sitt fokus på kundcentrerad produktutveckling och hållbara lösningar, fortsätter Scania att vara en ledande kraft inom transportindustrin.